O nás

1.4.1952  byl otevřen Zvláštní dětský domov se zvláštní školou v prostorách zámku Hodkov
v okrese  Kutná Hora.

V roce 1958 bylo zařízení přejmenováno na Zvláštní školu internátní v Hodkově.

V roce 1960 byl zbudován nový školní pavilon a kapacita snížena z 80 dětí na 65.

V roce 1990 musel ústav uvolnit zámeček Hodkov pro vznesené restituční nároky a 
provizorně se přestěhoval do objektu Školy v přírodě u letiště Zbraslavice. Zde nakonec setrval celých 12 let.

V roce 2001 byly zahájeny stavební úpravy v internátu Integrované střední školy ve Zruči nad Sázavou, který byl vybrán jako nové umístění ústavu.

V červenci 2002 byla Zvláštní škola internátní přestěhována ze Zbraslavic do Zruče nad Sázavou.

1.1.2003 byl zřizovatelem, Krajským úřadem středočeského kraje, přidělen zařízení statut Dětského domova s kapacitou 37 dětí.

V roce 2007 byla snížena kapacita Dětského domova na 32 dětí.

Jsme zařízení rodinného typu uprostřed bytové zástavby mezi rodinnými domky, se zahradou, a poblíž centra nové Zruče. Děti jsou ve 4 koedukovaných rodinných skupinách ve věku od kojenců po zletilé, kteří dokončují vzdělání a jsou zde na základě smlouvy s ústavem na dobrovolném pobytu.

Každá skupina má plně vybavené prostory s dvoulůžkovými ložnicemi, klubovnou a jídelnou s kuchyňkou, kde si děti s tetou o víkendu vaří.

Navzdory nejrůznějším snahám a návrhům na rušení dětských domovů zatím nikdo nenavrhl ucelenou funkční koncepci systému, který by měl fungující síť dětských domovů nahradit. A tak máme téměř stále plně obsazenou kapacitu a dotazy na umístění dětí v našem domově spíše narůstají než ubývají. 

Děti, které k nám do dětského domova přicházejí jsou specifickou skupinou, pro kterou je velmi obtížné nalézt jinou náhradní rodinnou péči. Například pěstouny nebo osvojitele. Pokud je to alespoň trochu možné, většinou se najde někdo z rodiny či blízkých známých, kdo se dítěte ujme. Ale pro případy, kdy tomu tak není, tu je záchranná síť dětských domovů, které se o obtížně umístitelné osamocené děti postará. Těžko si jen představit, že by tyto děti měly jen základní péči jak si to představuje MPSV nebo byly na ulici.

A proto nacházíme velký smysl v tom, že se neustále snažíme zlepšovat v naplňování výchovně vzdělávacích i materiálních potřeb našich dětí. Například jde startovací byty – vzhledem k tomu, že k nám mohou přijít i starší děti, které se neměly kde naučit jak hospodařit a nemají představu co všechno obnáší vlastní domácnost, je zřízení cvičného bydlení s patronací velkou výhodou. Rádi bychom postavili i skleník v rámci rozšiřování praktických dovedností.