Pro zákonné zástupce

Prázdniny ve školním roce 2022/23

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu

Jako rodič dítěte máte následující práva:

a) Informace o dítěti
b) Udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li k tomu závažné okolnosti ohrožující dítě
c) Poradenská pomoc ohledně výchovy a péče o dítě
d) Písemná žádost o povolení dítěte k pobytu u rodičů či jiných blízkých příbuzných, nebrání-li tomu vážná překážka

Jako rodič dítěte máte následující povinnosti:

a) Hradit příspěvek na úhradu péče o dítě v dětském domově, pokud máte pravidelný příjem a příspěvek Vám byl stanoven
b) Zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při jeho propuštění, případně požádat o jiný postup
c) Seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení
d) Oznámit dětskému domovu důležité okolnosti při pobytu dítěte u vás, týkající se zdraví či výchovy

Pobyty dětí doma u rodičů nebo osob odpovědných za výchovu:

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od „sociálky-kurátorky“, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte.

Jak žádat o propustku?

Pokud žádáte o propustku na víkend či na prázdniny, telefonicky či osobně kontaktujte našeho sociálního pracovníka, případně vychovatelku Rodinné skupiny kde je Vaše dítě. Žádejte pokud možno s dostatečným předstihem, aby se propustka stihla vyřídit! Na víkendové pobyty žádejte nejpozději do středy (včetně).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:
Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, různé prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat o povolení pobytu minimálně 2-3 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky. Pokud by dovolenky byly pravidelné, je možno zažádat i na delší časové období.

Dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.
Jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet a odvézt si je na povolený pobyt.
Děti starší 15-ti let mohou do místa bydliště cestovat samostatně.

Kdy můžu dítě navštívit?

Dítě můžete navštívit každý všední den po ukončení vyučování (během odpoledních hodin). O víkendu kdykoli během dne. Vždy je však vhodné se předem ohlásit a domluvit si návštěvu telefonicky, a to z důvodu režimu či akcí dětského domova. (Děti v DD nemusí být přítomny, mohou se právě účastnit akce).

Dopisy, balíčky telefonáty

Můžete je dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v týdnu, a to zpravidla nejpozději do 20-té hodiny na telefon Rodinné skupiny kde je Vaše dítě.