Úřední deska

Aktuální informace


Povinně zveřejňované informace

Zveřejněno: 1. 10. 2019

Název
Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení
Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem

Organizační struktura
Součástí zařízení je: dětský domov, školní jídelna

Kontaktní poštovní adresa
Poštovní 593, 285 22 Zruč nad Sázavou

Úřední hodiny
PO – PÁ 8:00 až 14:00 hod

Adresa internetové stránky
www.detskydomovzruc.cz

Adresa e-podatelny
reditel(zavináč)detskydomovzruc.cz

Případné platby lze poukázat
27-2105860217/0100

IČO
70837376

DIČ
CZ70837376 (nejsme plátci DPH)

IZO
600021815

Opravné prostředky
Proti rozhodnutí ředitele zařízení je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím ředitele dětského domova, jehož činnost vykonává Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, příspěvková organizace.

Důležité právní předpisy pro činnost zařízení
Zákony 109/2002 sb., 561/2004 sb., 563/2004 sb., 359/1999 sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací
a) Úhrada nebude požadována za ústně poskytnutou informaci.
b) V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost písemně oznámena žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. V oznámení se uvede, na základě, jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady poskytovatelem vyčíslena.
c) Žadatel o informaci může vypočtenou částku uhradit po dohodě se zařízením:

 • hotově v kanceláři zařízení,
 • poštovní poukázkou,
 • bankovním převodem na č. ú.

A) Kategorie nákladů
S poskytnutím informace mohou být spojeny zejména přímé materiálové náklady:
a) na pořízení listinných kopií,
b) na opatření technických nosičů dat (CD, disketa),
c) na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,
d) na odesílání informací žadateli

B) Hrazení nákladů
Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informace hradí dle sazebníku v odst. C) takto:
a) náklady na pořízení kopií hradí žadatel pouze v případě, že vypočtená částka přesáhne 20,- Kč,
b) náklady na opatření technických nosičů dat (CD) hradí žadatel vždy,
c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou započatou hodinu činnosti,
d) náklady na odesílání informací žadatel nehradí.

C) Sazebník výše úhrad nákladů
a) náklady na pořízení listinných kopií

 • cena za zhotovení černobílé jednostranné fotokopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení černobílé oboustranné fotokopie formátu A4 4,00 Kč
  b) náklady na opatření technických nosičů dat
 • cena za 1 ks CD, DVD 20,00 Kč
  c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • cena za jednu započatou hodinu činnosti 250,00 Kč

Ochrana osobních údajů


Základní dokumenty

 • Školní vzdělávací program 2019 – 2024
 • Roční plán výchovně vzdělávací činnosti 2018/2019
 • Minimální preventivní program 2019
 • Vnitřní řád DD
 • Organizační řád DD
 • Provozní řády DD
 • Krizový plán DD
 • Směrnice DD

Originály dokumentů jsou uloženy u ředitele zařízení.


Výroční zprávy


Volná pracovní místa