tech-data

Logo Tech Data

Zaměstanaci této firmy jsou přátelé, kteří nás dlouhodobě podporují finančně i materiáně. Nesponzoruje nás firma, ale partička lidí z této firmy.